ותשוב הבהמה מוקפת בענן הנקמה : ואת הכופרים יחרוך לאפר וישמיד את ביתם : ויגזור על תגיהם להבהב עד לקץ הימים :

מתוך ספר מוזילה, 12:10

והבהמה הייתה להמון : ומספרה גדל פי אלפי אלפים : ויהיו מיליוני המקלדות לקול רם ולסערה גדולה שתכסה את הארץ, וירעדו ההולכים אחר הממון

מתוך ספר מוזילה, 3:31
(מהדורת אותיות אדומות)

ויהי מקץ הימים ותפול הבהמה וישמחו בני הבליעל: אפס כי לא אבד הכל ותקם מן האפר צפור גדולה: ותבט הציפור ממרום על בני הבליעל ותשלך עליהם את האש ואת הרעם : כי הוקמה הבהמה מן הארץ ותוסף כוח לכוחה, ויחרדו כל ההולכים אחר הממון חרדה גדולה עד מאוד׃

מתוך ספר מוזילה, 7:15

ויישן הממון : ותקם הבהמה ותפץ על פני האדמה ותפרוץ ותרב עד מאד מאד : ויבשרו את העתים ויעלו תבואתם עולה לאש בערמת שועלים : ויבראו עולם חדש בצלמם כדמותם על פי דברי הקדש וידברו בבהמה לבניהם. ויעור הממון וירא כי לא היה כי אם כאחד מן ההולכים בצעדיהם.

מתוך ספר מוזילה, 11:9
(מהדורה עשירית)

ויריבו תאומי הממון : ויילחמו, ויטילו את העולם אל אפלה חדשה, והבהמה שנאה את האפלה : ותנוע הבהמה מהר, ותתחזק, ותפרץ ותרב עד מאד מאד : ותבאנה הבהמות אש ואור לאפלה

מתוך ספר מוזילה, 15:1